In dezelfde reeks

“De Leuvense Scene” is een derde historische documentaire waarin de geschiedenis van de Stad Leuven belicht wordt. Eerder verscheen “De Brand van Leuven” (2014), over de verwoesting van de stad door de Duitse bezetter in 1914. Vorig jaar verscheen “Leuven Autovol & Autovrij” (2015), waarin de geschiedenis van de Leuvense stedelijke mobiliteit verteld wordt.


brand_van_leuven_digipackshot“De Brand van Leuven” (2014)

Eind augustus 1914 werd Leuven het slachtoffer van blinde oorlogsrazernij. Zowat het hele centrum van de stad werd systematisch vernield door de Duitse bezetter. Meer dan 1000 gebouwen gingen in vlammen op, onder meer de eeuwenoude universiteitsbibliotheek en talloze waardevolle publicaties die er zich in bevonden, en er vielen ruim 200 onschuldige burgerslachtoffers. In “De Brand van Leuven” vertelt oorlogsjournalist Rudi Vranckx wat er precies gebeurde, hoe het zover is kunnen komen en wat de motieven waren voor deze vreselijke misdaad, die ook internationaal de gemoederen flink beroerde.
Deze korte historische documentaire werd geproduceerd in het kader van de herdenkingsactiviteiten rond 100 jaar WOI. De DVD bevat naast deze film ook een interview met Marie Legrand, de laatste getuige van de brand van Leuven

KOOP DE DVD in de webshop van Dalton
CHECK DE WEBSITE www.debrandvanleuven.be


leuven_autovol_autovrij_digipackshot2“Leuven Autovol & Autovrij” (2015)

In de film “Leuven Autovol en Autovrij” zien we hoe de auto (of het ontbreken daarvan) het gezicht van de stad, de stadsinrichting en de omvang van de publieke ruimte in Leuven beïnvloed heeft doorheen de afgelopen 120 jaar.
Leuven evolueerde geleidelijk aan van een rustig stadje waar het publieke leven zich op straat afspeelde naar een plek die, tegen het begin van de jaren ’80, helemaal verstikt werd door auto’s. De volledige publieke ruimte werd ingenomen en gebouwen blakerden zwart. Een tegenbeweging kwam op gang, waarbij gradueel stukken stad terug autvrij werden gemaakt. Deze evolutie, die slingerbeweging heen en terug, vormt de rode draad in “Leuven Autovol en Autovrij”.
“Leuven Autovol en Autovrij” is in de eerste plaats een historische film met als doel waardevol beeldmateriaal over Leuven te ontsluiten, maar tegelijk is het film die een historische dimensie biedt aan het razend actueel debat over de plaats van de auto in de stad. Met de vertelstem en presentatie van Jonas Van Thielen.

KOOP DE DVD in de webshop van Dalton
CHECK DE WEBSITE www.leuvenautovolenautovrij.be

Comments are closed